Kennis Centrum Horeca

K.C.H. is een regionaal kennis en examencentrum waar pure ambacht in kennis en vaardigheden voor de horeca-branche aangeleerd en gecertificeerd wordt.
 
Vier kernwoorden betreffend ons algemeen beleid:
 

1.Toegankelijkheid.
Cursussen worden laagdrempelig aangeboden, d.w.z. er is geen sprake van een ‘elite-cultuur’. Ook leerlingen uit de lagere inkomensgroepen moeten de mogelijkheid krijgen om, na intake, deel te nemen aan een cursus. Er zal een degelijk financieringsmodel of fonds moeten komen of de mogelijkheid van gespreide betaling om kansen te kunnen bieden aan de minder bedeelde leerling voor deelname. Ook zij kunnen immers goede vakmensen worden. Tevens wordt er geen leeftijdscriterium toegepast. Gemotiveerde aankomend horeca-vakmensen zijn welkom om de opleiding/cursus te volgen. Het cursusbedrag zal dan ook ten allen tijde betaald moeten worden. Tussentijds afstromen is geen reden voor ontheffing  van betalingsplicht.

2.Hoogwaardig.
De waarde van het diploma/certificaat is hoger dan het algemeen geldende niveau. Er wordt ingezet vanuit de behoeften van het bedrijfsleven naast het aanleren van de fundamentele basistechnieken. Van herhaling zal zelden sprake zijn, altijd wordt gekeken naar nieuwe ontwikkelingen en wordt er iets nieuws behandeld, zowel in theoretische als praktische zin. We werken uitsluitend met hoogwaardige grondstoffen van de juiste kwaliteit. Vanuit het bedrijfsleven zal er input zijn om de te leren vaardigheden zoveel mogelijk op het bedrijfsleven af te stemmen.

3.Marktgericht.
Het onderwijs stelt niet de norm, dit is aan het bedrijfsleven, de markt. Van daar uit gaan we onze lessen en lesmaterialen bepalen. Regelmatige afstemming en inzet/medewerking van vakmensen uit de horeca (workshops/praktijklessen) zal nodig zijn om het bedrijfsleven optimaal te betrekken bij de keuzes van lesmateriaal, opdrachten etc.

4.Duurzaamheid.
Duurzaamheid is onderhand een ruim begrip, in dit verband moeten we denken aan: een secuur afval/waste-beleid, zeer energiezuinige apparatuur en investeringen, zo weinig mogelijk plastic inkopen/gebruiken, grondstoffen en services zoveel mogelijk vanuit de regio betrekken etc. Dus alles wat maar enigszins zuinig/milieubewust kan zal een zeer duidelijk en zichtbaar beleid op komen.
  

 

Afbeelding invoegenAfbeelding invoegen    Afbeelding invoegen